درباره فضا کاو

شرکت فضاپایه مدیریت مکانی فضاکاو عضو پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و دارای مجوز سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان اولین شرکت تخصصی فضاپایه، فتوگرامتری و طیف سنجی هوایی با پهپاد در غرب کشور مشغول به فعالیت می باشد.

ارتباط با ما
مکان ما
تیم ما